Om

Mats Myrstener

Litteraturvetare, journalist, bibliotekarie. Forskar om folkbibliotekens och folkbildningens historia. Bosatt i Stockholm.

Jag föddes 1954 i Bollnäs och växte upp i Umeå där jag tog examen från Östra gymnasiet 1974. Jag studerade på universiteten i Umeå, Stockholm och Uppsala, statskunskap, historia, film och litteraturvetenskap, inkl. ett år på Poppius journalistskola, samt 1982-83 på Bibliotekshögskolan i Borås. Efter en lång inkubationstid med bl.a. flera vikariat som journalist i Norrland började jag arbeta som bibliotekarie 1983, med ett första vikariat i Gävle.

De sista tjugo åren arbetade jag som bibliotekarie på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm och Flemingsberg, samt som kulturskribent. Jag har skrivit flera böcker bl.a. om Stockholms stadsbibliotek, om bibliotekspionjären Valfrid Palmgren, och om Prins Eugen som folkbildare. Jag är redaktör för Årsbok om folkbildning. Pensionär sedan sommaren 2018.

Jag är föreningsaktiv, bl.a. i föreningen Bibliotek i samhälle, och har gett ut två novellsamlingar på eget förlag, Arbetslösa noveller, 1984, och Resa till och från en ö, 17 noveller och korta berättelser, 2013. Jag är sedan 1982 gift med Annsofi Lindberg, bibliotekarie vid Kungliga konsthögskolan och Konstakademien i Stockholm, och har döttrarna Märta, Aina, och Pella, samt barnbarnen Olof och Arna.

Ringvägen 39 A, 11863 Stockholm
mats.myrstener@gmail.com
Sverige, Sweden

CV Mats Erik Myrstener 540723

1971-1974. Gymnasium Östra gymnasiet, Umeå, humanistisk linje med allmän språkkunskap, engelska, franska, tyska, spanska, samhällskunskap, historia, matematik. Sommarjobbar som sjukvårdare (Umedalens sjukhus) och med tidningsutbärning. Språkkurser på sommaren i franska (Paris, Saint Malo), och spanska (Barcelona, Arenys de Mar)

ht 1972-vt 1973 AFS-Stipendiat, Deerfield, Illinois (USA). Besöker även New York, Chicago, Washington, Boston, Tennessee, Denver, Kansas city.

ht 1974-vt 1976. Militärtjänst i Umeå/Boden, studerar historia 20 p och statskunskap 40 p vid Umeå universitet, samt film/drama/teater 10 p. Sommarjobbar som typograf och reporter på Västerbottens-Kuriren.

Hösten 1976-1978: Flyttar till Stockholm. Studerar statskunskap 60 p, historia 40 p och filmkunskap 10 p. (Fil.kand.) vid Sthlms univ. 1976-77. Uppsats i Litteraturvetenskap 40 p: analys av Eyvind Johnsons novellsamling, speciellt ”begreppet ironi”, i Den trygga världen. Arbetar som brevbärare och med postsortering, Lidingö, Stockholm ban. Uppsats i historia 40 poäng om ”Tidningsfejden i Örebro på 1860-talet” . Arbetar 1978 som brevbärare på Lidingö.

1979. Studerar litteraturvetenskap 60 och 80 poäng. Studier vid Poppius journalistskola. Uppsats i statskunskap 60 p om riksdagens utskottsarbete under regeringen Fälldin 1976-79.

1980-81. Frilansjournalist, Stockholm, studier: Uppsats litteraturvetenskap (halvfart) 60 p om tidsuppfattningen i Eyvind Johnsons romaner Minnas och Strändernas svall. Uppsats i litteraturvetenskap (halvfart) 80 p om hjältemyten (quest-motivet) hos Nick Carter och JRR Tolkien (jämförande analys, populärlitteratur).

1982-83. Bibliotekshögskolan Borås. Magisteruppsats om Videogramutgivningen i Sverige fram till 1982, med genredefinitioner, tills. med John Squires och Lennart Olsson. Artiklar i Dagens Nyheter, Uppsala Nya Tidning, Fönstret, tidskriften Statstjänstemannen, Vestmanlands Läns Tidning, Svenska dagbladet, Aftonbladet, Västerbottens Folkblad. Intervjuer med bl.a. Ivar Lo-Johansson, Olof Lagercrantz, Harry Järv, Theodor Kallifatides. Studiebesök i Egypten (Kairo, Alexandria) och Addis Abeba.

1984. Vikarierar som bibliotekarie i Gävle. Sommarjobbar Ljusdals-Posten som sportjournalist. Vikarierar som bibliotekarie i Huddinge, Botkyrka, Upplands-Väsby, Nacka och Värmdö. Publicerar Arbetslösa noveller (Förf. bokmaskin).

1985. Sommarjobbar Hudiksvalls Tidning som kulturredaktör. Vikarierar som bibliotekarie i Huddinge, Botkyrka, Upplands-Väsby, Nacka och Värmdö. Frilansjournalist, Hudiksvalls Tidning. Artiklar i tidskrifter Biblioteksbladet och Ikoner.

1986-88. Bibliotekarietjänst på Tumba/Uttran/Söderby sjukhus (Botkyrka).

1989-91. Bibliotekarietjänst på Vårdhögskolan, inst. för omvårdnad (Södermalm, Stockholm).

1992. Bibliotekarietjänst på Riksdagsbiblioteket (Stockholm)

1993-94. Har utbildningsbidrag för licentiatstudier i litteraturvetenskap (Uppsala). Deltar i seminarier i Linköping, Lund, Uppsala, Brunnsvik, Hedemora, Umeå. Aktiv i nätverket Mimer (folkbildnings-forskning). Bokanmälningar och recensioner, bl.a. i SvD och för distr. förlaget Krelib (Hagfors).

våren 1995. Bibliotekarietjänst på Brännkyrka gymnasium (Stockholm).

hösten 1995-2018 Bibliotekarietjänst på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), Stockholm. Artiklar i tidskrifter Arbetarhistoria, Nio-Fem (Tidskrift för arbetsliv, TAM-Arkiv) och Populär historia. Redaktör för tidskriften bis (utges av föreningen Bibliotek i samhälle, BiS).

1998. Publicerar licentiatavhandling, På väg mot ett stadsbibliotek. Stockholms stadsbiblioteks föregångare 1861-1927 och artikel i tidskriften Svensk biblioteksforskning

1999. Sommarjobb som journalist. Kulturartiklar i Hudiksvalls Tidning, Svenska dagbladet, tidskriften bis, tidskriften Arbetarhistoria, tidningen Kulturen (tryckt och på nätet), LO- Tidningen, Aftonbladet. Kulturjournalist i Hudiksvall (teater och musikrec.).

2000. Deltar med artiklar i antologierna Världen i källaren (ARAB) och En ny förening är nödvändig (BiS). Inlägg på BiS-bloggen, bokanmälningar för ARAB:s nätsida.

2001. Litteraturrecensioner i bl.a. Biblioteksbladet och Ikoner.

2002. Litteraturrecensioner på ARAB:s hemsida, och på bloggen bisbloggen. 

2005. Ger ut boken De första folkbiblioteken i Stockholm (Stockholms stadsbibliotek). Kulturartiklar i Svenska dagbladet, tidskrifterna Biblioteksbladet, Ikoner, Arbetarhistoria, tidningen Kulturen, Dagens Nyheter och LO-tidningen.

2006. Håller föredrag och debatter på bl.a. Stockholms stadsbibliotek (3 st), Stockholms stadsarkiv, nätverket Mimer (Linköping, Borås, Stockholm och Uppsala, 2 st), Strindbergsmuseet, Bibliotekshögskolan (Borås, 2 st), Bok- och biblioteksmässan (Göteborg), Hudiksvalls stadsbibliotek.

2008-2012, 2014-18. Bibliotekarie, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Kulturskribent, Svenska dagbladet. Handledare, högskolan i Borås. Deltar med uppsats i antologin Svenska bildningstraditioner, del två (utg. av Idéhistoriska inst., Södertörns högskola).

2013 Arbetar som arkivarie samt med forskning och utveckling på Röda korsets högskola, Stockholm. Publicerar novellsamling Resa till och från en ö. Deltar med uppsats i boken Prins Eugen. Fasetter ur ett liv, och ger ut boken om Valfrid Palmgren Böcker, Bibliotek, Bildning, tillsammans med Lena Lundgren och Kerstin Wallin. I samband med det föredrag på Biblioteksmässan, Biblioteksdagarna i Umeå, ABF-huset, Örby bibliotek, Kista bibliotek, Folkbildningsdagarna i Uppsala..

2014 Ordnar arkiv för Föreningen Bibliotek i samhälle (BiS) tillsammans med en arkivgrupp med bl.a. Lena Lundgren och Lennart Wettmark.

2018. Går igenom ett stort ABF-bibliotek, föregångare till Eskilstuna stadsbibliotek, i vars källare biblioteket förvaras. Skriver rapport. Iordningsställer Lars Furuland-rummet på ARAB och katalogiserar skönlitteraturbeståndet.

2018-19. Går i pension. Styrelsemedlem i Föreningen för folkbildningsforskning. Deltar i föreningens forskningsdagar (årlig). Redaktör och medarbetare i årsboken Folkbildning och forskning, och i Oscar Olsson-sällskapets årsskrift. Publicerar en stor vetenskaplig studie ”Ett bibliotek för alla, som svarar mot tidens krav” Stockholms stadsbibliotek 1928-1939 (Avd. för Litteratursociologi, Uppsala universitet). Arbetar bl.a. som god man, och som nämndeman vid Stockholms tingsrätt.

2021-22. Börjar jobba deltid med biblioteks- och arkivarbete på Konstakademien, Stockholm. Ordnar arkiv för Föreningen för folkbildningsforskning.

%d bloggare gillar detta: