Bibliografi

(För en utökad bibliografi, se databaserna LIBRIS och ARTIKELSÖK)

Mats Murstenen, bibliografi i urval, 1972-2022

  1. Leif Panduro (Västerbottens-Kuriren 1972)
  2. J.R.R. Tolkien (V-K 1972) med flera artiklar, recensioner, reportage 1972-1976
  3. USA:s musikhistoria (Specialarbete, Ö:a gymnasiet, Umeå 1974)
  4. George Gershwin (V-K 1974)
  5. Scott Joplin (V-K 1974) med flera artiklar i Västerbottens-Kuriren (ca 25 st.)
  6. FN som fredsbevarande faktor (Uppsats i statskunskap, 40 (5) poäng, Umeå universitet, 1976 (i förf:s ägo)
  7. Barnteaterdagar i Barcelona” (Dagens Nyheter, 1978) ”Tysklands historia,” om Fragen an die deutshe Geschichte, utställning i Berlin, Dagens Nyheter, juli 1984 med flera recensioner och boktips.
  8. Kom posten sent i morse? Som brevbärare på Lidingö” (med Claes Uhnbom, foto, tidskr. Statsanställd, 1979)
  9. Utskottsarbetet i Sveriges riksdag under regeringen Fälldin 1976-1979 (Uppsats i statskunskap 60 (10) poäng, Stockholms univ. i förf:s ägo, 1979)

10. Tidningsfejden i Örebro 1866 (Uppsats i historia, 40 (5) poäng, Stockholms univ., i förf:s ägo, 1980)

11. ”Spelmannen Pelle Sedin” (Västernorrlands Allehanda, 22/6 1977) med flera artiklar, recensioner, reportage, juni-juli1977

12. Den trygga världen: analys av Eyvind Johnsons novellsamling, andra världskriget, och begreppet ironi (Stockholms univ., Uppsats i 40 (5) poäng, i förf:s ägo, 1980)

13. Minnet av strändernas svall: Eyvind Johnsons romaner Minnas och Strändernas svall, minne och tidsuppfattning (Stockholms univ., Uppsats i 60 (10) poäng, i förf:s ägo, 1981).

14.   Hjälte och anti-hjälte. Om Quest-motivet hos J.R.R. Tolkien och Nick Carter (Stockholms univ., Uppsats i 80 (10) poäng, populärlitteratur, i förf:s ägo, 1982).

15. Video i Sverige 1982: en undersökning av filmutbudet hos distributörerna på hemvideomarknaden i Sverige, våren 1982/Mats Myrstener, Lennart Olsson, John Squires (Högskolan i Borås, 1983).

16. Intervju med Ivar Lo-Johansson (tidskriften bis, Sjömannen, Västerbottens folkblad, Uppsala-Demokraten, sommaren 1987): ”Det krävs mer än några blåsippor för att skriva en novell”. (”Arbetardiktningen är inte grå och tråkig”, VF 8/8 1987). ”När jag kommer till en ny stad går jag alltid först till biblioteket”

17. ”Tidskrifter för och om folkbildning och folkbibliotek” (med Lars Ljunggren), i antologin Boken åter i centrum, 1983, s. 305-322.

18. Arbetslösa noveller (Författares bokmaskin, 1984).

19. ”Läsarnas nöje” (om Margareta Björkmans avhandling om kommersiella lånebibliotek i Stockholm sekelskiftet1799/1800, Biblioteksbladet, 1992:8, s. 259) med flera recensioner och debattartiklar. (”Sockenbiblioteket, en folkbildare”, 1993:6/7, s. 218, ”Bibliotek på entreprenad”, 1992:4, s. 130, ”Värna om gratisprincipen”, 1992:5, 138-139, med flera, ca. 20 st.)

20. ”Boken en fast punkt i kaos” Intervju m Olof Lagercrantz (Mats Myrstener, Annsofi Lindberg, Gert Magnusson), Fönstret 1984:16. ”Jag har inte försökt skriva Min första krets utifrån vad jag minns, utan i ett försök att förstå den barndom jag växte upp i, förstå den civilisation jag växte upp i, som gjort mänskligheten så mycket ont. Den bör uppfattas som ett ”diktverk”, inte som ”memoarer”. Man måste pröva sitt liv som inför ett domarskrank, och så har jag velat göra. Tanken var först att med Joseph Conrads hjälp stiga ner i mitt Inferno, min första krets.”

21. Intervju med vänsteraktivisten Vicke Wallin, 86 år (Ny Dag, 1988:1) ”Böcker på jobbet ökar läslusten” (Ny Dag 1988:11) om arbetsplatsbibliotek, ”Biblioteket, folkets kollektiva minne”, intervju m Harry Järv, Ny Dag, 1987:28) ”Det är viktigt att förstå att datorn inte lagrar kunskap, säger han. Den lagrar data och fakta, kunskap måste vi skapa själva.”

22. Bibliografi, i Björn Horgby: Med dynamit och argument : gruvarbetarna och deras fackliga kamp under ett sekel / [Björn Horgby, 1997]; s. 604-648

23. ”Stockholms stadsbiblioteks tillkomst: ekonomi, ideologi och kamp om fritiden”, Svensk biblioteksforskning, 1996:4, s. 17-28.

24. På väg mot ett stadsbibliotek: folkbiblioteksväsendets framväxt i Stockholm t.o.m. 1927 (lic.avh. Högskolan i Borås/Valfrid, 1998).

25. De första folkbiblioteken i Stockholm: folkbibliotek och andra bibliotek före Stadsbibliotekets tillkomst 1928 (utgiven av Stockholms stadsbibliotek, 2008).

26. ”BiS lokalgrupp i Stockholm” (m Lena Lundgren, i ”En ny förening är nödvändig”: Föreningen Bibliotek i Samhälle 1969-2009 (2010), s. 72-77).

27. ”En man utan två länder”: intervju med Theodor Kallifatides. bis 2010:3, http://www.globalarkivet.se

28. ”Biblioteksideologerna: Valfrid Palmgren och Fredrik Hjelmqvist” i Svenska bildningstraditioner (Daidalos, 2012, s. 169-188).

29. Resa till och från en ö: 17 noveller och korta texter (Axplock, 2013).

30. ”Prins Eugen, Knut Kjellberg och Folkbildningsförbundet” i Prins Eugen 150 år: fasetter av ett liv. (Stockholm, Atlantis, 2014, s. 175-188)

31. Valfrid Palmgren Munch Petersen: böcker, bibliotek, bildning (tills, med Lena Lundgren och Kerstin Wallin, Stockholmia, 2015)

32. Teater-, opera- och litteraturrecensioner, Hudiksvalls Tidning, 1990-2000 (ca 50 st.)

33. Intervju med Bengt Nerman (Folkbildning och forskning: Årsbok för folkbildning, 2019)

34. Läsambassadörer och bokhundar (Årsbok för folkbildning, 2020)

35–40, Artiklar i Svenska dagbladet 2013-2015, se förteckning http://www.svd.se

41. Om bokcirklar (Folkbildning och forskning. Årsbok för folkbildning, 2021)

42. ”Ett bibliotek för alla, som svarar mot tidens krav”: Stockholms stadsbibliotek, 1928-1939 (Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala Universitet, 2019)

43. Kvinnor skriver mer och bättre än män i Sverige serie med boktips i bis, 2019-

44. Artiklar, boktips, reportage, intervjuer i tidskriften bis, Bibliotek i samhälle, 1984- (ca 100 st.)

45. Debattinlägg, om författarskap, recensioner m.m. Bisbloggen (Internet), 1994-2010. (ca 100 stycken)

46. Artiklar i tidskriften Kulturen (tryckt och på Internet, ca 20 st.)

47. ”Korrespondens med utländska författare” i ”Arkivet i källaren” Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 1904-2004.

48. Recensioner i Arbetarhistoria: tidskrift utgiven av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 1994-2018. (ca 30 st.)

49. Summa (ca) 256 artiklar, ca 100 blogginlägg

50. Internetroman: Shejken (se denna hemsida)

51. Internetroman: Vi som älskade varann så mycket (se denna hemsida)

%d bloggare gillar detta: